Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2005           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2004           
Pravilnik o računovodstvu           
Sklep o določitvi cen vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo ter zakupa grobov           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Cerkvenjak           
Sklep o stroških za izvedbo priključkov za priključitev na javno vodooskrbno omrežje v Občini Cerkvenjak           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Cerkvenjak           
Odlok o turistični taksi v Občini Cerkvenjak           
Sklep o soglasju k predlogu cene vode v javnem vodovodnem sistemu na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerkvenjak           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor