Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 2005/2006           
Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Cerkvenjak           
Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006           
Sklep o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje ali rekonstrukcijo omrežja v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2005           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak           
Odlok o predkupni pravici Občine Cerkvenjak           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2004           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor