Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2009            
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo v občini Cerkvenjak za leto 2009            
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2010            
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v občini Cerkvenjak            
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2009            
Sklep o potrditvi Programa varnosti občine Cerkvenjak            
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Cerkvenjak            
Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Cerkvenjak            
Odlok o 2. rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2008            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci            
Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec Cerkvenjak            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov občine Cerkvenjak            
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo v občini Cerkvenjak za leto 2008            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2007           
Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena v občini Cerkvenjak            
Poslovnik Nadzornega odbora občine Cerkvenjak            
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor