Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2011            
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Zrnje v občini Cerkvenjak           
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2012            
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2011 v občini Cerkvenjak            
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2011            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cerkvenjak            
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Cerkvenjak            
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2010            
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Cerkvenjak           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Cerkvenjak            
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak            
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Cerkvenjak            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerkvenjak            
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak- Vitomarci v občini Cerkvenjak            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Cerkvenjak            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Cerkvenjak            
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o stroških za izvedbo priključkov za priključitev na javno vodo oskrbno omrežje v občini Cerkvenjak            
Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2009            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor