Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2012           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2012           
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v občini Cerkvenjak           
Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2012           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2011           
Pravilnik o kriterijih in postopki za sprejem otrok v vrtec Cerkvenjak           
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak           
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostirskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Cerkvenjak           
Zaključni račun proračuna občine Cervenjak za leto 2010           
Spremebe in dopolnitve Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Cerkvenjak           
Poslovnik občinskega sveta Občine Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec Cerkvenjak           
Sprememba pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak           
Statut občine Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor