Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o upravljanju in uporabi Športno - rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2014/2           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2013/2           
Sklep o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2013           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2014           
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso           
Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta Občine Cerkvenjak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak           
Zaključni račun Občine Cerkvenjak za leto 2012           
Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Cerkvenjak           
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cerkvenjak           
Pravilnik o upravljanju in uporabi Športno – rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor