Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2016           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15)           
Popravek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak            
Obvestilo o potrditvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči           
Sklep o določitvi cene programov Vrtca Cerkvenjak           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za programsko obdobje 2015 - 2020           
Pravilnik o upravljanju in uporabi športno – rekreacijskega centra (SRC) Cerkvenjak           
Sklep o sprejemu cenika uporabe ŠRC Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2015           
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Cerkvenjak           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak za leto 2015           
Sklep o spremembi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti programov društev, organizacij in združenj v Občini Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor