Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15)           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka            
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi zasnove zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Cerkvenjak           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak            
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak           
Predlog Sklepa o sprejemu cenika uporabe ŠRC Cerkvenjak           
Predlog Pravilnika o upravljanju in uporabi Športno - rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2015           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014           
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Predlog Sklepa o spremembi pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, organizacij in združenj v Občini Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor