Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2017           
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkvenjak           
Statut Občine Cerkvenjak           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak           
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2016            
Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2015           
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor