Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa športa v Občini Cerkvenjak za leto 2017           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 2016/2017, od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2017 - druga obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak v letu 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za sanacijo igrišča pri OS Cerkvenjak            
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 2016/2017, od 1. 9. 2016 do 31.12. 2016           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Statuta Občine Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkvenjak - prva obravnava           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak - prva obravnava            
Predlog Statuta Občine Cerkvenjak - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določiitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor