Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2019           
Rezultat glasovanja ter izid volitev za župana Občine Cerkvenjak.           
RezultatI glasovanja ter izid volitev za Občinski svet Občine Cerkvenjak           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkvenjak           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018           
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15, 12/17 – teh. popr.)           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor