Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2019 - prva obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkvenjak - druga obravnava           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Cerkvenjak - prva obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak - prva obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkvenjak - prva obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor