Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statutarni sklep občine Moravske Toplice           
Ugotovitev da je mandat člana Občinskega sveta občine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandidata            
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del krajevne skupnosti Martjanci – za naselje Sebeborci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci – za naselje Noršinci           
Spremembe in dopolnitve o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Moravske Toplice           
Redne volitve v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti           
Odlok o ureditvenem načrtu za namakalno polje Ivanci           
Odlok o delovnih telesih občinskega sveta           
Odlok o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1995           
Sklep o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave           
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo-Fokovci za naselje Selo           
Statut občine Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo–Fokovci za naselje Selo           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice do sprejetja proračuna za leto 1995           
Statutarni sklep Občine Moravske Toplice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor