Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo Volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina, dne 23. 11. 1997           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Poročilo volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice, dne 28. 9. 1997           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina           
Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice           
Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.           
Odlok o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci Kentnyelvu Altalanos iskola Partosfalva           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Odlok o spremembi ustanovitve javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci – za naselje Vučja Gomila           
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje del Krajevne skupnosti Tešanovci – za naselje Suhi Vrh z dne 16. 2. 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor