Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci – za naselji Mlajtinci in Lukačevci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci – za naselje Krnci           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice           
Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1998           
Spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice           
Sklep o sprejetju investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč za naselje Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Moravske Toplice           
Odredba o razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu vrtci Občine Moravske Toplice           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 1998           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1997           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor