Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art Center v Središču na Goričkem           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice           
Poslovnik nadzornega odbora občine Moravske Toplice           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice           
Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja           
Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov“           
Poročilo volilne komisije KS Martjanci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci – za naselje Martjanci dne 6. 6. 1999           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci – za naselje Martjanci           
Poročilo Volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice           
Poročilo Volilne komisije KS Ivanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ivanovci – za naselje Ivanovci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci – za naselje Ivanovci           
Odlok o spremembi odloka o spremembi ureditveno- zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999           
Poročilo Volilne komisije KS Ratkovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ratkovci – za naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci dne 2. 5. 1999           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci – v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor