Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001           
Odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1093/2 k.o. Čikečka vas           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2000           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor