Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2008           
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Martjanci - Vzhod (južno od vrtca in cerkve)           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007           
Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice           
Odlok o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice           
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Moravske Toplice v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Martjanci – Vzhod (južno od vrtca in cerkve)           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci – Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor