Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2008           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor