Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2014           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina            
Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2014            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice            
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice           
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2012           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov           
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor