Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2015            
Sklep o uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2015            
Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Moravske Toplice           
Statutarni sklep           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2014           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Sklep o imenovanju nadomestnega namestnika člana občinske volilne komisije           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih           
Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije           
Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice            
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice            
Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice            
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor