Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o odpisu terjatev Grede d.o.o.           
Predlog Sklepa o kritju izgube javnega komunalnega podjetja Čista narava           
Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2015-2020 - I. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi višine najemnine za grobove v Občini Moravske Toplice           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B           
Predlog Sklepa o sofinanciranju OŠ Fokovci, OŠ Bogojina in DOŠ Prosenjakovci           
Predlog Sklepa o potrditvi soglasja k neodplačnemu prenosu dela gasilskega doma Kančevci           
Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola Pártosfalva           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta razpolaganja z zemljišči Občine Moravske Toplice za leto 2015 in 2016           
Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2015/2016           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno - varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice           
Predlog Sklepa o določitvi cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor