Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2017           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016           
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice           
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor