Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Moravske Toplice           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o imenovanju podžupana           
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec           
Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Fokovci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor