Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Moravske Toplice za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice - II. obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice - II. obravnava            
Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice - I. obravnava           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017 - hitri postopek           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice — II. obravnava           
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - I. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016           
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec - skrajšani postopek           
Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice v letu 2017           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Letnega programa kulture Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - II. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 - II. obravnava           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - I. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor