Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Moravske Toplice za leto 2019           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o. - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Moravske Toplice - II. obravnava            
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Moravske Toplice - I. obravnava            
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice - II. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice - II. obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice - I. obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice - I. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Moravske Toplice - skrajšani postopek           
Predlog Letnega programa kulture Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Predlog Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor