Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Hoče-Slivnica           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 1999           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2000           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti, določitvi volilnih enot in načinu volitev v svete krajevnih skupnosti           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Hoče-Slivnica           
Odlok o prazniku občine Hoče - Slivnica           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti, določitvi volilnih enot in načinu volitev v svete krajevnih skupnosti            
Poslovnik nadzornega odbora občine Hoče-Slivnica           
Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Dušana Flisa Hoče           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Poslovnik občinskega sveta Hoče-Slivnica           
Odlok o proračunu Občine Hoče - Slivnica za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor