Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih in kmetijah, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo v občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče - Slivnica I.           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2001           
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče Slivnica za leto 2000           
Sklep o statusu grajenega javnega dobra           
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v občini Hoče -Slivnica           
Pravilnik o pogrebnem in pokopališkem redu           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica           
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za del industrijske cone I-11 v Spodnjih Hočah           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica           
Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v občini Hoče-Slivnica            
Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah občine Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 1999           
Cenik za priključke na vodovodno omrežje in za priključek na kanalizacijsko omrežje ter cenik za ceno pitne vode za območje KS Slivnica in KS Orehova Hotinja vas            
Odlok o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Spodnje Hoče           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za visokotlačni plinovod od merilno-reducirne postaje Maribor do Toplotne oskrbe Maribor in za merilno-reducirno postajo Jug II na lokaciji Toplotne oskrbe Maribor - na območju občine Hoče-Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor