Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave zazidalnega načrta Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru           
Sklep o potrditvi cenika za izvajanje del v zimski službi v sezoni 2001-2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče - Slivnica           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o zimski službi v Občini Hoče - Slivnica           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru ter oglaševanju v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče - Slivnica za leto 2001-I           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hoče - Slivnica           
Sprememba cenika za nekatere komunalne storitve v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o določitvi višine prispevka občanov za protiprašno ureditev ulic           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju občine Hoče-Slivnica za leto 2001           
Sklep o določitvi vrednosti točke turistične takse na območju občine Hoče-Slivnica za leto 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor