Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave ureditvenega načrta za igrišče za golf v Slivnici in Čreti           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hoče-Slivnica           
Uradni popravek poročila o izidu volitev v Svete krajevnih skupnosti, ki so bile 10. 11. 2002           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2002           
Sklep o potrditvi cenika za izvajanje del v zimski službi v sezoni 2002-2003           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2003 v občini Hoče-Slivnica           
Program priprave zazidalnega načrta za del naselja v Sp. Hočah - med Osnovno šolo in Gasilskim domom v Sp. Hočah           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Program priprave ureditvenega načrta za območje gramoznice Hoče           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hoče-Slivnica           
Poročilo o izidu volitev v Svete krajevnih skupnosti, ki so bile 10. 11. 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor