Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o društvih v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del industrijske cone I-11 v Sp. Hočah           
Obvestilo o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Fakultete za kmetijstvo, Univerze v Mariboru           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 20031           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselij Slivnica in Radizel           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselij Orehova vas in Hotinja vas           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselij Slivnica in Radizel           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor