Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi splošne rabe javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2004           
Pravilnik za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica           
Odlok o razveljavitvi Odloka o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Hoče–Slivnice           
Odlok o javnem redu in miru v občini Hoče–Slivnica           
Odlok o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja občine Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi splošne rabe javnega dobra           
Odlok o poimenovanju Vzhodne ulice v naselju Spodnje Hoče           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 2001           
Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja v Sp. Hočah (štev. parcel 677, 678 in 679 v k.o. Sp. Hoče)           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor