Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2006           
Sklep o določitvi višine stroškov priključnin na plinovodno omrežje v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Hoče-Slivnica           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra            
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju Občine Hoče–Slivnica           
Sklep o uvedbi takse-prispevka za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov na območju občine Hoče– Slivnica, s katerimi upravlja občina Hoče–Slivnica (režijski obrat) in Mariborski vodovod           
Sklep o razveljavitvi sklepa o uvedbi takse-prispevka za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov na območjuobčine Hoče–Slivnica, s katerimi upravlja občina Hoče–Slivnica (režijski obrat) in Mariborski vodovod           
Cenik pogrebnih storitev in pokopaliških storitev           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Spodnjih Hočah (št. parcel 673, 674, 675, 676 in 1224 k.o. Sp. Hoče)           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o poimenovanju Kotnikove ulice v naselju Spodnje Hoče           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče – Slivnica (čistopis)           
Odlok o razveljavitvi Odloka –koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Hoče–Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor