Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Hoče–Slivnica, drugi krog           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Hoče–Slivnica           
Odločba Ustavnega sodišča           
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti občine Hoče– Slivnica           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Hoče–Slivnica           
Program priprave bčinskega lokacijskega načrta za del naselja Rogoza (območje Maj) v občini Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Hoče-Slivnica           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče-Slivnica (izven območij natura 2000)           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti, določitev volilnih enot in načinu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Hoče-Slivnica           
Sklep o izvzetju iz javnega dobra           
Sklep o izvzetju iz javnega dobra           
Sklep o izvzetju javnega dobra           
Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah občine Hoče-Slivnica            
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti, določitvi volilnih enot in načinu volitev v svete krajevnih skupnsoti občine Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hoče - Slivnica za leto 2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2005            
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Sp. Hočah (parcele št. 673, 674, 675, 676, 1224, vse k.o. Sp. Hoče)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor