Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega naselja Orehova–Hotinja vas           
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2007           
Sklep o razrešitvi           
Sklep o imenovanju            
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče–Slivnica           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče– Slivnica           
Spremembe in dopolnitve Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Spodnje Hoče - Sana           
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2007           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče–Slivnica           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče–Slivnica           
Spremembe in dopolnitve Odloka o društvih v Občini Hoče–Slivnica           
Odlok o poimenovanju Sršakove ulice v naselju Spodnje Hoče           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Hoče–Slivnica v letu 2007           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično apartmajsko naselje Hočko Pohorje v občini Hoče–Slivnica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično apartmajsko naselje Hočko Pohorje v občini Hoče–Slivnica           
Sklep O začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo v naselju Radizel – območje Kvartir           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor