Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar–marec 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče–Slivnica za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Hoče–Slivnica           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Hoče–Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega naselja Orehova – Hotinja vas v občini Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2008           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Hoče-4 v občini Hoče-Slivnica           
Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega premoženja za leto 2008           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče – Slivnica za leto 2008           
Obvezna razlaga 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Radizel – območje Kvartir           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hoče–Slivnica           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone v Rogozi - Stavanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Hoče–Slivnica           
Tehnični popravek karte št. 4/3 odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje občnie Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000) - ureditveno območje naselij Orehova – Hotinja vas           
Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju občine Hoče–Slivnica za šol. leto 2008/2009           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Dušana Flisa Hoče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor