Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2010           
Sklep o izvzetju parcel št. parc. št. 694/3, 694/6, 694/7, 694/8, 694/9, 697/2, 697/3, 697/4, 697/5, 697/6, 697/7, 698/2, 707/5, 708/5, 690/3, vse k.o. Rogoza iz Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju Občine Hoče–Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo »Pohorski obronki« v naselju Radizel           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2009           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče–Slivnica URADNO PREČIŠČENO BESEDILO           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Hoče–Slivnica URADNO PREČIŠČENO BESEDILO           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče–Slivnica za leto 2010           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Hoče–Slivnica           
Sklep o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in turizem           
Drugi tehnični popravek karte št. 4/5 - ureditveno območje naselja Rogoza, ki je sestavni del elaborata prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Hoče–Slivnica  (izven območij natura 2000)           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Ugotovitveni sklep            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Rogoza (južno od območja Maj) v Občini Hoče–Slivnica           
Odlok o delnem prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Hoče           
Drugo obvezno razlago 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)           
Pravilnik o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za komunalo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor