Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«            
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra (793-0 Rogoza) v občini Hoče–Slivnica           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra (444-2 Rogoza) v občini Hoče–Slivnica            
Odlok o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2012           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Hoče–Slivnica           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Hoče–Slivnica            
Spremembe in dopolnitve odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Hoče–Slivnica            
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hoče–Slivnica za leto 2012            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče– Slivnica za leto 2012            
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra (308-1 Sp.Hoče) v občini Hoče–Slivnica           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra (1441-2 Sp. Hoče) v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra (445-3 Rogoza) v občini Hoče–Slivnica            
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000) - uradno prečiščeno besedilo v občini Hoče–Slivnica            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v občini Hoče–Slivnica            
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Hoče– Rogoza na odseku od pokopališča Hoče do Letališke ceste v občini Hoče–Slivnica            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v občini Hoče–Slivnica            
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Radizelu v občini Hoče–Slivnica            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor