Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Cenik izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Hoče–Slivnica            
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. v Občini Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Rogoza (južno od območja Maj) v Občini Hoče–Slivnica            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000) v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar– marec 2013           
Cenik zakupnine in najemnine za žarni zid na pokopališču v Spodnjih Hočah            
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o imenovanju novega - nadomestnega podpredsednika Odbora za družbene dejavnosti v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o določitvi cen za uporabo večnamenske športne dvorane Hoče v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče–Slivnica           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)            
Sklep o imenovanju nadomestne članice Odbora za finance v občini Hoče–Slivnica            
Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje v občini Hoče–Slivnica            
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Hoče–Slivnica v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče–Slivnica            
Spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hoče–Slivnica za leto 2012            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor