Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hoče–Slivnica            
Odlok o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Hoče–Slivnica            
Obvezna razlaga 21. člena Odloka o ureditvenem načrtu rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Bellevue (MUV št. 10/1996)            
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Hoče–Slivnica za leto 2013            
Sklepi o imenovanjih nadomestnega predsednika Odbora za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in turizem, nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in nadomestnemu članu občinskega sveta za preostanek mandatne dobe Občinskega sveta Občine Hoče–Slivnica            
Odlok o delnem prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Hoče            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi            
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Hoče–Slivnica            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hoče–Slivnica za leto 2012            
Pravilnik o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v Občini Hoče–Slivnica            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v Občini Hoče–Slivnica            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor