Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica           
Sklep o imenovanjih           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za naravne nesreče v letu 2014            
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče-Slivnica v obdobju januar - marec 2015            
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje)            
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del naselja Sp. Hoče v Občini Hoče-Slivnica            
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hoče-Slivnica - drugi krog volitev župana           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica            
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hoče-Slivnica           
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Hoče           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Hoče-Slivnica            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja počitniškega naselja »Pri pajkovem domu« (k.o. Hočko Pohorje)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor