Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče-Slivnica o začasnem financiranju Občine Hoče-Slivnica v obdobju januar - marec 2016           
Obvezna razlaga št .2 10. točke 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/2014, 4/2015 - tehn.popr., 10/2015-obvezna razlaga)            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hoče-Slivnica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske stavbe na Hočkem Pohorju           
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Spodnjih Hočah - Tenko           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2015           
Tehnični popravek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka okategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica            
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hoče-Slivnica za programsko obdobje 2015 - 2020            
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče – Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hoče-Slivnica            
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Hoče-Slivnica            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov- dvoran in stojnic, ki so v lasti Občine Hoče-Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor