Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetniištva v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Sklepa o potrditvi obvezne razlage št. 2, 10. točke 63. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hoče-Slivnica za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov - dvoran in stojnic, ki so v lasti Občine Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen za uporabo Večnamenske dvorane športne dvorane Hoče           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče - Slivnica           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje) - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o potrditvi elaborata GJS oskrbe s pitno vodo v Občini Hoče-Slivnica za leto 2015           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Hoče - Slivnica - I. obravnava           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Hoče - Slivnica - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor