Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep O začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica            
Cenik pokopališke dejavnosti           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče-Slivnica           
Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica           
Sklep o razrešitvi in imenovanju podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za družbene dejavnosti           
Odlok o spremembah proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2017           
Odlok o mladini v Občini Hoče-Slivnica           
Redakcijski popravek št. 1 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje)           
Rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2016           
Redakcijski popravek št. 1 Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju ObčineHoče-Slivnica (MUV, št. 9/16)            
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče – Slivnica           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Dušana Flisa Hoče           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica           
Rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2016           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega območja HO 06 v k.o. Spodnje Hoče           
Pravilnik o štipendiranju v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o določitvi višine subvencije k ceni za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za botanični vrt Univerze v Mariboru           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor