Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o mladini v Občini Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica - prva obravnava            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 (rebalans III)            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Dušana Flisa Hoče – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o subvencioniranju cene šolskih kosil učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij v osnovnih šolah Občine Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o mladini v Občini Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cen za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo           
Predlog Pravilnika o štipendiranju v Občini Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 (rebalans I) - skrajšani postopek           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Statuta Občine Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občini Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica – prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Sklepa o višini odpusta dolga           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor