Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za botanični vrt Univerze v Mariboru           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo stanovanjske stavbe na območju Pivole           
IV. rebalans proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2017           
Odlok o spremembah proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2018           
Pravilnik o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16 v K.O. Spodnje Hoče           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športnega parka Rogoza (RO 07) v K.O. Rogoza           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče- Slivnica           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče – Slivnica           
Odlok o spremembah proračuna Občine Hoče–Slivnica za leto 2018           
III. rebalans proračuna Občine Hoče–Slivnica za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica spremembe in dopolnitve 5           
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16 v k.o. Spodnje Hoče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica Spremembe in dopolnitve št. 3            
II. Rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2017           
Sklep o začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče- Slivnica            
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor