Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica številka 7           
Sklep občine Hoče-Slivnica o imenovanju predstavnikov v svet zavoda 'Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor'           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Hoče-Slivnica           
II. rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2018           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Hoče- Slivnica (uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Hoče-Slivnica           
176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjskih stavb na območju Spodnjih Hoč           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 9 občinskega prostorskega načrta občine Hoče - Slivnica           
170. Sklep o ugotovitvi javne koristi in ustanovitvi nujne služnosti v javno korist v občini Hoče- Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 8 občinskega prostorskega načrta občine Hoče-Slivnica           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah občine Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3, in 412/4, vse k.o. Rogoza) v občini Hoče-Slivnica           
Rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2018           
Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Spodnje Hoče v občini Hoče-Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor