Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 14/2 v k.o. Spodnje Hoče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče - Slivnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče-Slivnica v obdobju januar - marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hoče-Slivnica           
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Hoče Slivnica           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica           
Statut Občine Hoče-Slivnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2017           
Odlok o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče – Slivnica           
III. rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2018           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Hoče-Slivnica           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Hoče-Slivnica           
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica številka 7           
Sklep občine Hoče-Slivnica o imenovanju predstavnikov v svet zavoda 'Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor'           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Hoče-Slivnica           
Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Hoče-Slivnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor