Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev št. 8 občinskega prostorskega načrta občine Hoče-Slivnica           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah občine Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3, in 412/4, vse k.o. Rogoza) v občini Hoče-Slivnica           
Rebalans proračuna občine Hoče–Slivnica za leto 2018           
Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Spodnje Hoče v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Hoče – Slivnica številka 7           
Sklep o začetku priprave skrajšanega postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Hoče – Slivnica številka 6           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občini Hoče-Slivnica           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo stanovanjske stavbe na Slivniškem Pohorju v občini Hoče- Slivnica           
Obvezna razlaga 16. točke 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15-teh. popravek, 10/15-obvezna razlaga, 23/15-teh. popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh. popravek, 9/16, 10/16-teh. popravek, 4/17-teh. popravek, 6/17, 9/17-teh. popravek, 23/17, 24/17)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor