Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorje           
Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje           
Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Gorje           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2007           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest           
Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Gorje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje           
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008           
Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje           
Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG)           
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorje           
Odlok o priznanjih Občine Gorje           
Odlok o grbu in zastavi Občine Gorje           
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor