Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2014           
Letni program športa Občine Gorje za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2014           
Stanovanjski program za leto 2014           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2013 - rebalans II           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Gorje           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra II           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra I           
Sklep o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gorje za leto 2013           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Gorje (SPV-BG)           
Pravilnik o uporabi prostorov Gorjanskega doma in igrišča v Občini Gorje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o vpisu lastninske pravice v korist imetnika Občina Gorje           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor