Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015            
Stanovanjski program za leto 2015           
Letni program športa Občine Gorje za leto 2015           
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2015           
Sklep o izvzemu javnega dobra           
Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gorje           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorje           
Sklep o določitvi programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje - enota Vrtec Gorje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2014 - rebalans II           
Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2014            
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje           
Sklep o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva izven mreže javne službe           
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje           
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor